Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

19:56
8041 c5a8 500

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
rednails
19:55
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
19:52
6431 fc14 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
rednails
19:52
Szczęście to najpierw odwaga. 
Reposted fromupinthesky upinthesky vialeniwieec leniwieec
rednails
19:52
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak vialeniwieec leniwieec
rednails
19:49
3207 3ae6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
rednails
19:48
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad vialeniwieec leniwieec
rednails
19:48
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter vialeniwieec leniwieec
rednails
19:47
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago vialeniwieec leniwieec
rednails
19:46
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong vialeniwieec leniwieec
rednails
19:46
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeniwieec leniwieec
rednails
19:46
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
19:45
3411 9170 500
Reposted fromwestwood westwood vialeniwieec leniwieec
19:45
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vialeniwieec leniwieec
rednails
19:44
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
rednails
19:43

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vialeniwieec leniwieec
rednails
19:43
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea vialeniwieec leniwieec
rednails
19:43
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialeniwieec leniwieec
rednails
19:42
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
rednails
19:42
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl