Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

rednails
16:51
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
rednails
16:50
2520 0746
rednails
16:49
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaostatni ostatni
rednails
16:48
rednails
16:46

August 19 2017

rednails
17:54
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialeniwieec leniwieec
rednails
17:53
5763 8364 500
Reposted frombluuu bluuu vialeniwieec leniwieec
rednails
17:53
5761 e654 500
Reposted frombluuu bluuu vialeniwieec leniwieec

August 18 2017

rednails
10:38
4066 dd29
Reposted fromambermoon ambermoon viamyfavourite myfavourite

July 26 2017

rednails
17:50
6059 58a8 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialeniwieec leniwieec

July 21 2017

rednails
20:30
1710 7a1f 500
rednails
20:28
9624 e7da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
rednails
20:28
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
rednails
20:27
3476 3479 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyfavourite myfavourite
rednails
20:23
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viaostatni ostatni
20:22
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viamyfavourite myfavourite
rednails
20:11
2580 8141
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viamyszka0017 myszka0017
rednails
20:09
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viamyszka0017 myszka0017
rednails
19:57
8768 a991 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
19:56
Każdy z nas chociaż raz szukał miłości w przyjaźni.
— Vixen (via polski-rap-cytaty)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl