Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

20:00
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight vialeniwieec leniwieec
19:55
5527 cba2
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viamaim-me maim-me
rednails
19:54
0374 1eaf
Reposted fromusual usual viamaim-me maim-me

May 15 2015

rednails
21:51
7194 f1ac 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
rednails
21:51
3422 16ae 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook

May 13 2015

rednails
21:11
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaflyleaf flyleaf
rednails
21:10
5996 4ef1
Reposted fromaammaazing aammaazing vialeniwieec leniwieec

April 28 2015

rednails
07:58
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
07:55
1885 278b 500
rednails
07:54
07:54
1556 07ac 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaRybciaaa Rybciaaa
rednails
07:48
rednails
07:46
rednails
07:45
5146 de45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeniwieec leniwieec
rednails
07:45
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
rednails
07:44
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense vialeniwieec leniwieec
rednails
07:44
2929 657e
Reposted fromlittlefool littlefool viaRybciaaa Rybciaaa
rednails
07:44
9342 20cb
rednails
07:43
rednails
07:43
Każdy dzień to odrobina życia: każde przebudzenie, to odrobina narodzin, każdy poranek, to odrobina młodości, każdy sen zaś, to namiastka śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromavooid avooid viaostatni ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl