Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

rednails
23:00
Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu, można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa na podświado­mość tak, jak Muzyka. 
— Dawid Crossby
Reposted fromtaSowa taSowa viaRybciaaa Rybciaaa

February 15 2017

rednails
20:14
3967 e8b7
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
rednails
20:13
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem..
— Piotr Adamczyk
Reposted fromoutoflove outoflove viasatyra satyra
rednails
20:13
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viasatyra satyra
rednails
20:11
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE

July 01 2015

rednails
19:32
4160 bce7 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaphilomath philomath
rednails
19:28
7811 a3ad
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
rednails
19:26
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 vianivea nivea
rednails
19:25
7407 a040
Reposted frommartynkowa martynkowa viainsidemyhell insidemyhell
rednails
19:18
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianivea nivea
rednails
19:18
2816 6a1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
rednails
19:18
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless vianivea nivea

June 23 2015

19:40
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaflyleaf flyleaf
rednails
19:40
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea

June 22 2015

rednails
21:40
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viaszyszka016 szyszka016
rednails
21:38
9955 6bd4
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaszyszka016 szyszka016
rednails
21:37
8855 d2d2
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viasatyra satyra
rednails
21:35
6606 3ba0
Reposted fromtooskaa tooskaa vialeniwieec leniwieec
rednails
21:35
9155 0692
Reposted fromyolo28 yolo28 viaszyszka016 szyszka016

May 27 2015

rednails
20:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl