Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

rednails
10:38
4066 dd29
Reposted fromsassenach sassenach viamyfavourite myfavourite

July 26 2017

rednails
17:50
6059 58a8 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialeniwieec leniwieec

July 21 2017

rednails
20:30
1710 7a1f 500
rednails
20:28
9624 e7da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
rednails
20:28
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
rednails
20:27
3476 3479 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyfavourite myfavourite
rednails
20:23
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viaostatni ostatni
20:22
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viamyfavourite myfavourite
rednails
20:11
2580 8141
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viamyszka0017 myszka0017
rednails
20:09
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viamyszka0017 myszka0017
rednails
19:57
8768 a991 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
19:56
Każdy z nas chociaż raz szukał miłości w przyjaźni.
— Vixen (via polski-rap-cytaty)
19:56
8041 c5a8 500

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
rednails
19:55
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
19:52
6431 fc14 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
rednails
19:52
Szczęście to najpierw odwaga. 
Reposted fromupinthesky upinthesky vialeniwieec leniwieec
rednails
19:52
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak vialeniwieec leniwieec
rednails
19:49
3207 3ae6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
rednails
19:48
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad vialeniwieec leniwieec
rednails
19:48
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl